Voetverzorging bij diabetici
Voor mensen met diabetes mellitus (suikerziekte) is het extra belangrijk hun voeten goed te verzorgen.
Ze hebben sneller kans op het krijgen van voetcomplicaties. Dit kunnen neurologische complicaties zijn z.a. het uitvallen van het oppervlakkige en of diepe gevoel in de voeten, maar er kan ook stijfheid van gewrichten optreden. Tevens kunnen de bloedvaten worden aangetast. Als bij mensen het gevoel op de voeten ontbreekt, zullen ze pijn niet voelen, waardoor wondjes onopgemerkt kunnen blijven. Dit kan bij mensen met Diabetische Mellitus (suikerziekte) tot ernstige complicaties leiden. Als voetinfecties verwaarloosd en/of onvoldoende behandeld worden kan dit op langere termijn zelfs tot amputatie leiden!.
Laat uw voeten daarom regelmatig controleren en behandelen, dat kan veel leed voorkomen.

 
Zorgprofielen
Een zorgprofiel is een soort “zorgzwaarte pakket” wat gerelateerd is aan de risico’s die u loopt op het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico op amputatie. Een zorgprofiel wordt vastgesteld door de huisarts/praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige of de podotherapeut.

Heeft u zorgprofiel 0 of 1 dan kunt u zonder verwijzing rechtstreeks een afspraak maken bij de pedicure en betaalt u zelf voor de behandeling. Soms kunt u de factuur declareren via uw aanvullende verzekering.

Zorgprofiel 2, 3 en 4; U wordt doorverwezen naar een podotherapeut.
De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de voetzorg met de pedicure. Noodzakelijk medische verrichtingen uit dit behandelplan worden vergoed uit de basisverzekering. Het cosmetische deel van de behandeling wordt niet vergoed. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening.

 
Declaratie
Wilt u weten of uw zorgverzekeraar de pedicurebehandeling bij diabetes mellitus vergoed?
Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.